Noem My Skollie – an asset for local film industry

0
160

Artsvark Presser

Artsvark Presser is directly connected to the South African Arts Community, and spits out press releases and other news as passed on by community members.
Artsvark Presser
Starburst Promotions

05/23/2016 09:36:56

A pioneering new film that celebrates the triumph of the human spirit and is based on the true story of a young man in the 1960’s who became a storyteller in jail.South African cinema audiences can look forward to the release of Daryne Joshua’s directorial debut, Noem My Skollie, which releases countrywide on Friday 2 September 2016.

- Advertisement -

The film, set on the Cape Flats and in Pollsmoor prison, is based on the life of scriptwriter John W. Fredericks.

Noem My Skollie tells the story of four teenagers, AB (Austin Rose) and his three best friends Gimba (Ethan Patton), Gif (Joshua Vraagom) and Shorty (Valentino de Klerk) who grow up on the impoverished ganglands of Cape Flats in the 1960s.

Despite their circumstances, the children try to avoid the gangsters who infiltrate their daily lives but when AB goes through a traumatic experience they decide to form a gang to protect themselves.

The four friends, now like brothers, do not commit serious crimes, but the police keep a close watch on them as they grow from teenagers into popular young men. Eventually the now older AB (Dann-jacques Mouton) and Gimba (Gantane Kusch) are arrested whilst breaking into a shop and sentenced to two years in jail.

It is here, in the vicious world of prison, that AB decides to use his storytelling talent to entertain the hardened prisoners and raise his status while Gimba engages on a very different path to ensure his own safety…

When AB is released from prison he picks up on the relationship with his beautiful childhood sweetheart, Jenny (Tarryn Wyngaard), and so tries to focus on writing his stories to impress her, but his gang friends persuade him to join them one last time, a decision that leads to shocking consequences for all of them.

Noem My Skollie is a true big-screen cinematic experience that will keep viewers spellbound in a world that has never before been depicted in such an authentic way.

The film is beautifully shot with intricate attention to the detail and mood of the 1960’s period and presents convincing performances from a host of celebrated South African actors and refreshing new talent.

Most importantly the film is engaging and entertaining throughout and delivers a massive emotional impact.

Noem My Skollie delivers on the themes of friendship, betrayal, forgiveness, acceptance, the desire for a better life, hope and love. The title of the film plays on the old adage that one should not judge a book by its cover and promotes the view that everyone has a gift, even if sometimes hard to find and even if that gift comes at a price.

John W. Fredericks left school as a teenager and spent many years of his youth in jail and yet he has managed in his sixties to write a major world-class screenplay.

This film will resonate with all South African audiences, but particularly those who are able to confront the violent reality of the world of the story and are willing to celebrate the triumph of the human spirit.

The entire script is written in Afrikaans but the film is presented with English sub-titles.

The powerful score was composed by internationally renowned Cape Town musician Kyle Shepherd – winner of the Standard Bank young artist of the year award in 2014.

The cast also comprises, among others, Christian Bennett, Gershwin Mias, Oscar Peterson, Abdu Adams, Peter Butler, Charlton George, Jill Levenberg, Denise Newman, Sandi Schultz, Andre Roothman, Paul du Toit and Irshaad Ally and a stellar performance by newcomer David Manuel who plays the jail-boss and who was still serving his parole whilst the film was being made.

Noem My Skollie was produced by David Max Brown and Moshidi Motshegwa (Maxi-D Productions) in association with M-Net, kykNET the NFVF and the DTI and distributed by Ster Kinekor Entertainment.

 

Noem My Skollie – ‘n Aanwins vir Suid-Afrika!

’n Baanbrekersfilm wat die oorwinning van die menslike gees vier en gebaseer is op die ware verhaal van ’n jong man in die 1960’s wat ’n storieverteller in die tronk word.

Suid-Afrikaanse gehore kan uitsien na die vrystelling van Daryne Joshua se regisseursdebuut, Noem My Skollie, wat landswyd op Vrydag 2 September 2016 uitgereik word.

Die film wat afspeel op die Kaapse Vlakte en in Pollsmoor-gevangenis is gebaseer op die lewe van draaiboekskrywer John W. Fredericks.

Noem My Skollie vertel die verhaal van vier tieners, AB (Austin Rose) en sy drie beste vriende Gimba (Ethan Patton), Gif (Joshua Vraagom) en Shorty (Valentino de Klerk) wat in die armmoedige bendewêreld van die Kaapse Vlakte grootword.

Afgesien van hulle omstandighede probeer die kinders die bendes vermy wat hulle daaglikse lewens infiltreer, maar wanneer AB deur ’n traumatiese ondervinding gaan, besluit hulle om ’n bende te stig om hulself te beskerm.

Die vier vriende, wat nou soos broers is, pleeg nie ernstige misdade nie, maar ten spyte daarvan hou die polisie hulle dop deur hul tienerjare en totdat hulle ’n groep gewilde jong mans word. Uituindelik word die ouer AB (Dann-jacques Mouton) en Gimba (Gantane Kusch) gearresteer tydens ’n inbraak en word hulle tot twee jaar tronkstraf gevonnis.

Dit is hier, in die gewelddadige omgewing van die tronk, dat AB besluit om sy talent vir storievertel te gebruik om die geharde misdadigers te vermaak en sy status te verhoog, terwyl sy vriend, Gimba, ’n ander pad inslaan om sy veiligheid te waarborg.

Wanneer AB uit die tronk vrygelaat word, gaan hy voort met die verhouding met sy vriendin, Jenny (Tarryn Wyngaard) en probeer gevolglik fokus op storieskryf om haar te beïndruk, maar sy bendevriende oortuig hom om ’n laaste keer weer by hulle aan te sluit, ’n besluit wat skokkende gevolge vir hulle almal het.

Noem My Skollie is ’n grootskerm-rolprentervaring wat kykers sal meevoer na ’n wêreld op die Vlaktes wat nog nooit op so ’n outentieke manier uitgebeeld is nie.

Die rolprent is pragtig verfilm met fyn aandag tot detail, die gemoed van die 1960’s en bied oortuigende vertolkings deur ’n n groep vereerde Suid-Afrikaanse akteurs en verfrissende nuwe talent.

Die film is deurlopend onderhoudend en vermaaklik en lewer ’n gewedlige sterk emosionele impak.

Noem My Skollie dra die temas van vriendskap, verraad, vergifnis, aanvaarding, die behoefte aan ’n beter lewe, hoop en liefde oor. Die titel van die film sinspeel op die ou gesegde dat ’n mens niemand op hulle voorkoms moet oordeel nie en bevorder die opvatting dat elkeen ’n talent het, selfs al is dit somtyds moeilik om te vind en is daar moontlik ‘n prys daaraan gekoppel.

John W. Fredericks het sy skoolloopbaan in sy tienerjare vaarwel geroep en het baie jare van sy jeug in die tronk deurgebring. Maar, hy het in sy sestigs daarin geslaag om ’n uitstekende draaiboek van wêreldgehalte te skryf.

Noem My Skollie sal aanklank vind by alle Suid-Afrikaanse gehore maar veral by diegene wat die gewelddadige werklikheid van die wêreld van die storie kan konfronteer en bereid is om die oorwinning van die menslike gees te vier.

Die film is in Afrikaans met Engelse onderskrifte.

Die kragtige klankbaan is deur die internasionaal erkende Kaapse musikant Kyle Shepherd gekomponeer – Spepherd het die Standard Bank Jong Kunstenaar van die Jaar Toekenning in 2014 gewen.

Die rolverdeling bestaan ook uit, onder meer, Christian Bennett, Gershwin Mias, Oscar Peterson, Abdu Adams, Peter Butler, Charlton George, Jill Levenberg, Denise Newman, Sandi Schultz, Andre Roothman, Paul du Toit en Irshaad Ally asook n fantastiese vertoning deur die nuweling David Manuel wat die rol van die tronkbaas vertolk. Manuel was nog op parool toe die film gemaak is.

Noem My Skollie is vervaardig deur David Max Brown en Moshidi Motshegwa (Maxi-D Productions) in samewerking met M-Net, kykNET, die NFVF en die DTI en word deur Ster-Kinekor Entertainment versprei.

 

Leave a Reply